Fylkesmannen opphever Kongsvingers hemmelighold

Administrasjon. Anklagene mot tidligere rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef Kjersti Vevstad var unntatt offentlighet, mente Kongsvinger kommune. Fylkesmannen er ikke enig.
Slutt på hemmelighold: Fylkesmannen i Innlandet mener at tjenestehandlinger ikke kan anses som noens personlige forhold. Foto: Magnus K. Bjørke

«Slik fylkesmannen vurderer det som fremkommer i brevet, knytter dette seg til de to ledernes utøvelse av lederstil: Dette er dermed å anse som tjenestehandlinger, ikke personlige forhold uten tilknytning til tjenesten», skriver Fylkesmannen i Innlandet i sin klagebehandling av saken.

Kommunal Rapport klaget på avslag om innsyn, og Fylkesmannen har gitt klagen medhold.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.