Advokat Silje Aga Rogan i Lund & Co presenterte utredningen om åpenhetsregister for kommuner på en etikkonferanse i Kommunenes Hus onsdag.

Advokat Silje Aga Rogan i Lund & Co presenterte utredningen om åpenhetsregister for kommuner på en etikkonferanse i Kommunenes Hus onsdag.

Foto: Terje Lien

Utredning: Åpenhetsregister kan opprettes innenfor lovverket

Tidligere forsøk på å innføre kommunale lobbyregistre har strandet på personvernet. Nå er det utredet en modell som er innenfor dagens lovverk.

Advokatene Silje Aga Rogan og Jon Wessel-Aas i Lund & Co har på oppdrag fra KS utredet hvordan kommuner kan etablere en oversikt som viser hvem som er i kontakt med folkevalgte og ansatte for å påvirke beslutningsprosesser.

Samtidig har de undersøkt rettslige hindre, og hvilke lovendringer som er aktuelle eller nødvendige.