Politikerportalen i Larvik har tillatt at de folkevalgte har lagt inn forslag før politiske møter. Her er kommunestyret i Larvik fotografert i forbindelse med et møte i 2019.

Politikerportalen i Larvik har tillatt at de folkevalgte har lagt inn forslag før politiske møter. Her er kommunestyret i Larvik fotografert i forbindelse med et møte i 2019.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Statsforvalteren snur om politikerboble

Innsynsavgjørelsen kan få konsekvenser for inntil 130 kommuner.

Forslag som folkevalgte legger inn i politikerportalen før møter, er ferdige dokumenter det kan kreves innsyn i. Det er konklusjonen etter at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for tredje gang har behandlet et krav om innsyn i Larvik kommunens politikerportal «bobla».

Møteportal-leverandøren Acos har opplyst til Østlands-Posten at løsningen brukes av 130 kommuner. Avgjørelsen kan derfor få følger for flere kommuner.