Eivor Evenrud (Rødt) har tatt initiativet åpen høring om ytringsfrihet for lærere i Osloskolene. Foto: Andre Løyning

Skal lufte ut om ytringsfrihet

Faktorer som hindrer at lærere og elever får bruke ytringsfriheten er ett av temaene som blir tatt opp i høring om ytringsfrihet i skolene i Oslo nå i mai.

22. mai arrangerer kultur- og utdanningskomiteen i Oslo åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolene. Bakgrunnen er kritikken av lærer Simon Malkenes sin beskrivelse av hvordan en klassetime kan være.

– Hovedbolken vil bli med direktør for utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, men vi vil også kalle inn en jurist, Utdanningsdirektoratet, mobbeombudet i Oslo, fagforeningene og Elevorganisasjonen, sier nestleder i kultur- og utdanningskomiteen, Eivor Evenrud (Rødt), som har tatt initiativ til høringen.

Beskrev en typisk skoletime

Debatten som lektor Simon Malkenes startet om forholdene i Oslo-skolen i Dagsnytt 18 i mars, gikk raskt over i en diskusjon om ytringsfrihet og krenkelser.

Malkenes beskrev en typisk skoletime i Dagsnytt 18. Han brukte ikke elevenes navn, men forbokstaver. Han ble deretter beskyldt for å ha krenket sine elever i debatten som i utgangspunktet handler om fritt skolevalg. Saken endte med at skoleledelsen ved Ulsrud videregående skole ga Malkenes en tilrettevisning, som er den mildeste formen for reaksjon i disiplinærsaker.

Må be om sitatsjekk

Konklusjonen i tilrettevisningen er ifølge Aftenposten følgende: «Læreren skal kunne uttale seg i media, men elever skal ikke kunne identifiseres. Og han skal alltid kreve sitatsjekk før noe blir offentliggjort.»

Dette er temaene som skal behandles på høringen:

  • Hvordan står det egentlig til med den grunnlovsfestete ytringsfriheten i dagens osloskole?
  • Hvordan praktiseres uttalt politikk og vedtak som omhandler vilkårene for å ivareta ytringsfriheten?
  • Hvordan er den praktiske situasjonen for ansatte og elever innenfor styringssystemet i osloskolen?
  • Hvilke faktorer er, eller kan være, til hinder for at den enkelte får oppfylt sine rettigheter i Grunnlovens § 100?

– Den nye opplæringsloven pålegger skolene å ha nulltoleranse mot krenkelse. Klassekampen har skrevet at Utdanningsetaten har mottatt 61 meldinger om krenking det siste året. Vil høringen også handle om hvor terskelen for krenkelse går?

– Det er ikke hovedtema for høringen, men jeg er ganske sikker på at noen vil ta det opp, tror Evenrud.

 I Norsk Lektorlag sin medlemsundersøkelse i 2017 kom det fram at over halvparten av dem som svarte, er redde for å kritisere forhold ved egen skole fordi de frykter negative reaksjoner fra sin egen skoleledelse.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.