Tron Strand, leder i Pressens offentlighetsutvalg, mener innsyn og åpenhet i kommunens arbeid er en plikt og nødvendighet. Foto: Bergens Tidende
Tron Strand, leder i Pressens offentlighetsutvalg, mener innsyn og åpenhet i kommunens arbeid er en plikt og nødvendighet. Foto: Bergens Tidende
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Ønsker åpenhet og innsyn i kommunens arbeid

Å være folkevalgt eller kommunalt ansatt kan innebære kontakt med media. Alle landets kommuner mottar nå en åpenhetsplakat fra Pressens offentlighetsutvalg. 

– Etter valget vil 356 kommuner få ny ledelse. De skal i fire år gjøre en svært viktig jobb for innbyggerne. Det vil bli debatt om mange saker og prioriteringer. Da er åpenhet helt avgjørende, sier leder i Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, i en nyhetsmelding lagt ut på Norsk Presseforbunds hjemmesider. 

Åpenhetsplakat

Pressens offentlighetsutvalg oppnevnes av styret i Presseforbundet og består av journalister og redaktører fra ulike redaksjoner. Utvalget jobber for å sikre og forsterke retten til innsyn og tilgangen til informasjon.

Pressens offentlighetsutvalg har nå sendt en åpenhetsplakat til alle landets kommuner.

- Her minner vi om at åpenhet og innsyn i kommunens arbeid er både en plikt og en nødvendighet. POU inviterer kommunene til å rådføre seg med oss, om de har spørsmål om åpenhet og innsyn, sier Strand. 

Ti råd

Åpenhetsplakaten består av ti råd utvalget mener kan bidra til mer åpenhet i Kommune-Norge i møte med pressen. Disse er: 

1.     Vær åpen
Vær tilgjengelig for intervjuer og kommentarer, gi ut mest mulig informasjon, også i «negative saker» for kommunen.

2.     Tilrettelegg for åpenhet
Kommunen plikter etter Grunnloven å legge til rette for åpenhet. Gjør det enkelt å få innsyn og å følge møter i folkevalgte organ. Ikke lukk flere saker enn nødvendig, husk at man må ha lovhjemmel for å lukke møter.

3.     Skap engasjement
Åpenhet skaper engasjerte borgere og bedre avgjørelser. Sørg for at alle politikere og ansatte i kommunen er godt kjent med kommunelovens regler om møteoffentlighet og offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet,
og at de forstår verdien av åpenhet.

4.     Likebehandle mediene
Sørg for at alle medier får lik tilgang til dokumenter og informasjon.

5.     Tilrettelegg for ytringsfrihet
Offentlig ansatte har mye kunnskap om sine fagområder. Gi klart uttrykk for at du ønsker og forventer at ansatte deler av denne og deltar i den offentlige debatten, også der dette innebærer kritikk av kommunen.

6.     Tilrettelegge for varsling
Sikre deg at dere har gode rutiner for varsling, både skriftlig og i praksis. Gjør det klart at du forventer at ansatte sier ifra om mulige kritikkverdige forhold i din kommune. Vær tydelig på at varsling er et virkemiddel for at samfunnet skal bli kjent med vesentlig informasjon, og at kritikk og varsling ikke skal føre til negative sanksjoner.

7.     Ha god og synlig dokumentasjon
Forsikre deg om at kommunen journalfører alle dokumenter raskt og senest innen tre virkedager. Sørg for systemer som gjør at all arkivverdig e-post, SMS, kommunikasjon på sosiale medier og andre plattformer utenfor kommunes ordinære saksbehandlingssystem, registreres og arkiveres.

8.     Svar raskt
Sørg for at innsynskrav som hovedregel behandles samme dag og senest innen tre virkedager, og at klager over avslag avgjøres raskt. Det er viktig at innsyn gis når saken er aktuell.

9.     Unngå ulovlig hemmelighold
Utrygghet om jussen kan føre til at kommunen hemmeligholder mer enn det er hjemmel for i loven. Sørg for jevnlig kursing og veiledning i offentlighetsloven. Unngå at den som skal vurdere innsyn har egeninteresser i at dokumentet unntas fra offentlighet.

10.   Kontakt pressens offentlighetsutvalg
Pressens offentlighetsutvalg hjelper deg gjerne hvis du står fast.

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.