Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener at den nye statistikkloven åpner for at en stor mengde samfunnsviktige opplysninger nå blir betegnet som taushetsbelagt.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener at den nye statistikkloven åpner for at en stor mengde samfunnsviktige opplysninger nå blir betegnet som taushetsbelagt. 

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Ny lov skaper uklarhet om tall for kjønnsbalanse i barnehage

I over 20 år har myndighetene ønsket bedre kjønnsbalanse i barnehagene. Den nye statistikkloven har skapt usikkerhet om SSB vil publisere tall for de enkelte kommuner.

Den nye statistikkloven trådte i kraft fra nyttår. Her heter det i paragraf 7, første ledd: «Offisiell statistikk skal formidles slik at det ikke er mulig, verken direkte eller indirekte, å identifisere en statistisk enhet og dermed avsløre enkeltopplysninger».

Dette har ført til at SSB har unnlatt å offentliggjøre kjønnsfordelingen av ansatte i norske barnehager, både private og kommunale, på kommunenivå.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.