Brønnøy Havn KF blir korrigert av statsforvalteren for sin behandling av krav om innsyn i en lydfil.

Brønnøy Havn KF blir korrigert av statsforvalteren for sin behandling av krav om innsyn i en lydfil.

Foto: Google maps

Mener lydfil fra møte er havnesjefens private eiendom

Brønnøy Havn KF nekter innsyn i en omstridt lydfil. Havneforetaket mener at dokumentet er daglig leders private eiendom. Feil, konkluderer Statsforvalteren.

«På vegne av Sølvi Kristoffersen kan jeg meddele at dette lydopptaket er av privat karakter på Sølvi Kristoffersens hånd, og ikke et dokument i havneforetakets eie. Opptaket inngår ikke i havneforetakets saksportefølje», svarte advokat Brynjar Østgård på Kommunal Rapports krav om innsyn i en lydfil fra et kommunalt møte. 

Advokaten svarte på vegne av havnesjefen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.