Kommunerevisjon journalfører nesten ingen dokumenter

Mens Telemark kommunerevisjon har journalført 1.115 dokumenter i sin postjournal, har søsterselskapet i Valdres og Hallingdal bare journalført 47. Begge hevder de følger loven.

Krav til journalføring

Organet skal føre journal etter reglene i arkivloven med forskrifter (offentlighetslovens § 10)

Alle inngående og utgående saksdokument skal registreres i journalen. Også visse organinterne dokumenter skal journalføres. (Arkivforskriftens § 9).

Registreringen skal gjøre det mulig å identifisere dokumentet.

Disse opplysningene skal være med: Journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, navn på sender/mottaker, opplysninger om saken/innhold/emne, dokumentdato, klasse etter organets ordning for klassifikasjon av saksområder, ekspedisjons- eller avskrivningsdato og avskrivningsmåte. (Arkivforskriftens § 10).

Opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt skal ikke framgå av den offentlige journalen.

Journalføringen skal skje fortløpende. 

– Postjournalen til Kommunerevisjon IKS ligger i sin helhet ute på vår hjemmeside.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.