Det er strid i Øksnes fordi boligstiftelsen ikke utleverer dokumenter slik at Fylkesmannen får avgjort en klage på manglende innsyn. (Arkivfoto: Ole Morten Melgård)
Det er strid i Øksnes fordi boligstiftelsen ikke utleverer dokumenter slik at Fylkesmannen får avgjort en klage på manglende innsyn. (Arkivfoto: Ole Morten Melgård)
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Fylkesmannen: Kan bare håpe loven følges

En kommunal boligstiftelse har i ti måneder unnlatt å sende fra seg dokumenter til Fylkesmannen, som skal behandle klage på innsyn i de samme dokumentene. Ingen kan tvinge stiftelsen til å følge loven. Redaktør etterlyser dagbøter.

«Loven fungerer nok ikke slik lovgiver har ment på dette området»

En rekke nye offentlige foretaksformer ble innlemmet i den nye offentlighetsloven som kom i 2009. Fylkesmannen i Nordland har behandlet henvendelser og klagesaker fra flere av dem.

– Vi har et inntrykk av at det i flere foretak skorter på kunnskapen om hvordan loven skal praktiseres, sier seksjonsleder for kommunalavdelingen Tor Sande.

Fylkesmannen i Nordland har to ganger slått fast at Øksnes boligstiftelse må følge offentlighetsloven. Øksnesavisa har siden bedt om å få se lønnsinnberetningene til daglig leder, men har ennå ikke fått innsyn.

– Problemet er at stiftelsen ikke har sendt oss dokumentene. Da får vi heller ikke avgjort innsynsspørsmålet, sier Sande.

– Loven fungerer ikke

Øksnes boligstiftelse er kontrollert av Øksnes kommune. Øksnesavisa har bedt om innsyn i hva daglig leder Per Ole Larsen i perioden 2004–2007 mottok i lønn fra stiftelsen, en periode der han også satt ordfører i Øksnes kommune. Stiftelsen har fremlagt et skriv som angivelig skal vise hva som er utbetalt, men nekter likevel å fremlegge eksordførerens lønnsinnberetninger for de aktuelle årene.

– Vi mener at dokumentene inneholder taushetsbelagte opplysninger, som Fylkesmannen verken har bedt oss om å offentliggjøre, eller bedt oss om å sende til dem, sier stiftelsens styreleder, Paul Ørnes.

Fylkesmannen i Nordland mener imidlertid at stiftelsen her tolker loven feil.

– Når de mottar klager på avslag, må de selvsagt sende inn dokumentene til oss, slik at vi kan avgjøre saken. Det er dette vi sliter med når det gjelder de private foretakene.

– En offentlig stiftelse har unnlatt å følge loven siden november – alt Fylkesmannen kan gjøre er å skrive brev. Savner du tvangsmidler i offentlighetsloven?

– Loven inneholder en tvangshjemmel, men den knytter seg opp mot endelige avgjørelser. Men vi får ikke fattet noen endelig avgjørelse uten at vi får tilgang på dokumentene. Loven fungerer nok ikke slik lovgiver har ment på dette området. Men hvorvidt den bør endres, må du spørre lovgiver om.

Statssekretær Astri Aas-Hansen bekrefter overfor Kommunal Rapport at behovet for sanksjonsmuligheter er blant momentene som skal vurderes, i etterkant av at offentlighetsloven skal evalueres.

Ukjent med lovkrav

Norske kommuner og fylkeskommuner er involvert i 685 stiftelser, ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hvorvidt offentlighetsloven gjelder for et offentlig foretak, avhenger av hvilken grad av eierskap og innflytelse det offentlige har på foretaket.

Da Fylkesmannen i mai opprettholdt sitt vedtak om at Øksnes boligstiftelse er underlagt offentlighetsloven, var det avgjørende at Øksnes kommune oppnevner over halvparten av medlemmene til stiftelsens styre.

Stiftelsen forsøkte å påberope seg offentlighetslovens unntak om at loven ikke gjelder rettssubjekter som “driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private”. Etter en helhetsvurdering kom Fylkesmannen til at unntaket ikke gjelder for Øksnes boligstiftelse. Etter dette har stiftelsen begynt å føre postjournal.

At stiftelsen etter loven skulle ha sendt lønnsinnberetningene til Fylkesmannen for flere måneder siden, er en ukjent problemstilling for styreleder Paul Ørnes.

– Hadde Fylkesmannen ønsket dokumentene, formoder jeg at han hadde spurt om dem.

– Nå sier Fylkesmannen at det er Øksnes boligstiftelse sitt ansvar å sende inn dokumentene. Er dette et krav du er ukjent med?

– Det er riktig.

Daglig leder og eksordfører Per Ole Larsen ønsker ikke å besvare spørsmål fra Kommunal Rapport. I en redegjørelse hevder han at Øksnes Boligstiftelse har behandlet “alle forespørsler om innsyn fra media” korrekt.

– Dersom media ikke er tilfreds med vedtaket om innsyn, kan det ankes. Ved nytt avslag oversendes vedtaket til fylkesmannen som klageinstans. En helt kurant og demokratisk saksgang for stiftelsen og for media, skriver han.

Ber om lovendring

Redaktør Hjalmar Martinussen i Øksnesavisa opplever hele situasjonen som absurd.

– Fylkesmannen har to ganger konkludert med at stiftelsen må følge loven. Men hvem er det egentlig som håndhever den? Vi kan jo alltids klage til Sivilombudsmannen, men hva får han gjort? Komme med flere kritiske uttalelser?

Redaktøren etterlyser klarere regler på området. Ennå har verken han eller Fylkesmannen sett noe til dokumentene som Øksnesavisa har etterlyst siden november.

– Vi er garantert ikke den eneste avisa i landet som sliter med å få innsyn i denne typen selskaper. Etter min mening burde Fylkesmannen hatt anledning til å ilegge dagbøter overfor selskaper som nekter å forholde seg til offentlighetsloven.

Klage på innsynsavslag:

  • Skal behandles og videresendes overordnet organ
  • De unntatte dokumentene skal også legges ved
  • Først når dokumentene er sendt, kan saken avgjøres
  • Hele prosessen skal skje “uten ugrunnet opphold”
     

Kilde: Justisdepartementets Rettleiar til offentleglova

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.