Ruter har siden oktober nektet journalist Felicia Øystå innsyn i anbudsdokumenter. Men på grunn av en ny praksis fra Fylkesmannen, må Ruter førstegangsbehandle saken for tredje gang. – I beste fall underlig, sier Øystå om praksisen.

Én av tre innsynsklager returneres til kommunen

I stedet for å ta en selvstendig beslutning, sender Fylkesmannen i Oslo og Akershus en rekke innsynssaker i retur. Professor Jan Fridthjof Bernt er kritisk til praksisen, som også frustrerer journalister.

Innsynssaker skal ifølge offentlighetsloven avgjøres «uten ugrunnet opphold». Sivilombudsmannen har uttalt at en total saksbehandlingstid på mer enn åtte dager normalt vil måtte anses som uakseptabel.

Innenfor disse begrensningene mener likevel flere fylkesmenn at de kan oppheve kommuners avslag på krav om innsyn og sende saken tilbake for ny behandling – i stedet for å avgjøre saken selv.