Drangedals ordfører Tor Peder Lohne forsikrer at framtidige budsjettkonferanser vil bli kunngjort på kommunens nettsider. Her fra talerstolen da kommunestyret vedtok budsjettet 13. desember. Ved ordførerbordet: rådmann Jørn Christian Schjøth Knudsen. Foto: Didrik Linnerud Arnesen

En av fire kommuner har hemmelige budsjettmøter

Politikerne i Drangedal diskuterte 2019-budsjettet uten å kunngjøre møtet på kommunens nettsider. De er ikke alene.

Budsjettdugnad. Økonomiseminar. Dialogkonferanse. Det er bare tre av mange betegnelser på samlinger der folkevalgte og administrasjon møtes for å bearbeide tall og gi eller få innspill i budsjettprosessen. I mange tilfeller foregår samlingene helt uten at innbyggerne får kjennskap til dem.

Kommunal Rapport kan nå dokumentere at 27 av 100 undersøkte kommuner har avholdt møter der administrasjon og politikere har møttes for å kna budsjettet uten offentlig innkalling, saksliste og protokoll, slik kommuneloven krever. Tallet inkluderer også to kommuner der ordføreren har innkalt samtlige partier til budsjettdiskusjon utenom møteplanen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.