Ringerike kommune har vært i omstilling helt siden Wenche Grinderud begynte som rådmann. Derfor var det riktig å innvilge hennes ønske om å unntas fra søkerlisten, mener både Kongsberg kommune og Fylkesmannen i Buskerud. Foto: Frode Johansen, Ringerikes blad

Derfor ville hun være anonym

«Omstillingsprosessen» som Ringerikes rådmann viste til for å få sitt navn unntatt fra den offentlige søkerlista til ny rådmannsjobb, har pågått i flere år. Neppe gyldig grunn, mener professor i offentlig rett.

Det er vanskelig å se at denne rådmannen står i en situasjon som avviker noe særlig fra hva de fleste andre rådmenn i landet står i Professor Jan Fridthjof Bernt

Ringerike-rådmann Wenche Grinderud slapp etter eget ønske offentlighet om søknaden på stillingen som rådmann i Kongsberg kommune.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.