Leder Synnøve Standal i kommunikasjonssenteret i Lillestrøm kommune tar ny teknologi i bruk for å sikre åpenhet i sine postlister.

Leder Synnøve Standal i kommunikasjonssenteret i Lillestrøm kommune tar ny teknologi i bruk for å sikre åpenhet i sine postlister.

Foto: Thomas Frigård

Bruker kunstig intelligens for å sikre åpenhet

En lekkasje av taushetsbelagt informasjon førte ikke til at Lillestrøm kommune gikk vekk fra å fulltekstpublisere dokumenter på sin postliste. I stedet tar kommunen nye grep for å sikre åpenhet.

– Åpenhet er en veldig sterk verdi i Lillestrøm kommune. Vi ønsker å få tillit fra innbyggerne, og da må vi vise åpenhet. Vi har valgt å stole på teknologien, og derfor tar vi nå i bruk kunstig intelligens for å sikre åpenheten, sier seksjonssjef Synnøve Standal i dokumentasjonssenteret Lillestrøm kommune.

En vekker