Må ta klimahensyn i all planlegging

Energi og miljø. Kommuner og fylker må ta hensyn til klimaendringene i all planlegging. Ny veileder skal hjelpe dem å klimatilpasse seg.   
Bildet viser Topdalselva som flommet inn på Boen bruk i oktober 2017, da kraftige regnskyll førte til store oversvømmelser og skader på hus og infrastruktur i Kristiansand og flere andre kommuner på Sørlandet. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Innen oktober neste år skal alle kommunestyrer og fylkesting ha vedtatt en planstrategi som legger føringene for arbeidet med ny kommuneplan. Allerede her må de kunne fortelle hvordan de vil bidra til å redusere klimautslippene og hvordan de vil tilpasse seg til klimaendringene. 

Både kommuner, fylkeskommuner og staten er pålagt å ta klimahensyn i all planlegging og i alle enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven. Gjør de ikke det, risikerer de innsigelser mot planer og at vedtak oppheves som følge av saksbehandlingsfeil.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!