Kystfylker kniver om støtte til klimavennlige hurtigbåter

Energi og miljø. Kystfylkene har søkt om til sammen 73 millioner kroner i støtte til klimavennlige hurtigbåter. Det er tre ganger så mye som det finnes i potten. 
- Hurtigbåtene er den mest miljøfiendtlige transportformen vi har. De har store klimautslipp, men også et stort potensial for å redusere dem, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

For første gang er det utlyst egne tilskuddsmidler til prosjekter som kan få ned de høye klimautslippene fra hurtigbåtene. Stortinget bevilget i sommer 25 millioner kroner til formålet gjennom en ny, midlertidig tilskuddsordning, lagt under Miljødirektoratets Klimasats-ordning (se faktaboks). 

– Hurtigbåtene er den mest miljøfiendtlige transportformen vi har. De har store klimautslipp, men også et stort potensial for å redusere dem. Regjeringen prioriterer grønn skipsfart. Vi har også fått entydige tilbakemeldinger fra fylkeskommunene på at det er viktig å prioritere dette, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet til Kommunal Rapport.

Søker Prosjekt Beløp (kr)
Rogaland fylkeskommune Ombygging av hurtigbåt til batterielektrisk drift 12.000.000
Møre Og Romsdal fylkeskommune Batterielektrisk hurtigbåt: Langevåg-Ålesund 12.000.000
Trøndelag fylkeskommune Anskaffelsesprosjekt – utslippsfri hurtigbåt 2.100.000
Hordaland fylkeskommune Førebuing av elektrifisering bybåtsamband Bergen 600.000
Kvinnherad kommune Forprosjekt utslippsfri hurtigbåt Rosendal-Bergen 11.470.500
Finnmark fylkeskommune “Hydrogendrevet hurtigbåt” 12.000.000
Nordland fylkeskommune Elektrisk hurtigbåt Reinefjord 12.000.000
Møre Og Romsdal fylkeskommune Forprosjekt: Utslippsfritt hurtigbåtanbud 2.182.500
Ruter As Samarbeidsmodell infrastruktur Indre Oslofjord 3.000.000
Sogn og Fjordane fylkeskommune Nullutsleppshurtigbåt i Sogn og Fjordane 5.491.875
Telemark fylkeskommune Forprosjekt ny hurtigbåt i Kragerø med nullutslipp 600.000

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.