Vindanlegg i Egersund ble tre ganger større enn oppgitt

Energi og miljø. Ifølge Rogaland fylkeskommune berører Egersund vindkraftanlegg tre ganger så store arealer som angitt på forhånd, melder Dagens Næringsliv.
Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fylkeskommunen har ettergått det faktiske terrenginngrepet ved vindkraftanlegget, som kom i drift i fjor, og lagt det ved som en del av sitt høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med forslaget til nasjonal ramme for ny utbygging av vindkraft.

450.000 kvadratmeter, tre ganger så mye som utbyggeren skrev i detaljplanene sine, er hva fylkeskommunen fant etter å ha gjort målinger ut fra luftfoto tatt etter byggefasen, skriver Rogaland fylkeskommune, ifølge avisa.

I sitt høringssvar argumenterer fylkeskommunen for strammere kontroll av utbyggingene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og utbyggeren mener det hele kan forklares. Daglig leder Per Ove Skorpen i utbyggeren Norsk Vind Energi påpeker at arealbruken som selskapet har oppgitt i sine planer, er nettotall hvor bare selve vei- og oppstillingsarealet er inkludert.

Han sier at utbygger har planert terreng langs inngrepene for å reetablere vegetasjon, og at disse områdene fremstår som brune på flyfoto. Skorpen medgir samtidig at utbygger ikke hadde søkt om alle nødvendige tillatelser, blant annet knyttet til utfylling i vassdrag.

Direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flateby, vil ikke kommentere arealbruken i Egersund direkte, men påpeker at store deler av områdene som blir berørt i en anleggsperiode, blir beplantet igjen. Derfor regnes de ikke med i arealet for det ferdige anlegget.

Tirsdag går høringsfristen ut for NVEs forslag til utbygging av vindkraft på land i Norge. Ifølge NRK har Olje- og energidepartementet søndag fått inn totalt 1.700 høringssvar.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.