Fritt brukervalg i fritt fall

Pleie og omsorg. Regjeringen vil ha mer bruk av fritt brukervalg i hjemmetjenesten, men flere kommuner har valgt å avvikle ordningen.
Kun et fåtall kommuner har i dag tilbud om fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Foto: Samfoto

Fram til i fjor kunne Moss kommune tilby brukerne av hjemmetjenester fritt brukervalg både innen praktisk bistand og hjemmesykepleie. I Tromsø ble fritt brukervalg i hjemmetjenesten avviklet 1. september i år.

Det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange kommuner som i dag har tilbud om fritt brukervalg i hjemmetjenesten, men antallet kommuner har gått ned de siste årene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.