Vindkraftkommunene tjener mye mindre penger enn vannkraftkommunene

Energi og miljø. Vannkraftkommunene får igjen over dobbelt så mye per kilowattime som vindkraftkommunene gjør, ifølge TV 2.
Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Det kommer av forskjeller i skattlegging og andre avgifter mellom de to energitypene.

Vindkraftkommunene hentet ifølge TV 2 i fjor inn 75 millioner kroner i eiendomsskatt fra vindkraftselskapene. Til sammenligning hentet vannkraftkommunene inn 2,25 milliarder i eiendomsskatt fra sine kraftselskap, ifølge Fagbladet Energi.

I tillegg mottar vannkraftkommunene også naturressursskatt, konsesjonsavgift og såkalt konsesjonskraft fra vannkraftselskapene. Konsesjonskraft er en andel av kraften produsert i kommunen, som kommunen har rett til å kjøpe til en lavere pris. Denne kraften kan så selges videre.

I praksis betyr det at kommunene som driver vindkraft, sitter igjen med 1,9 øre per kilowattime (kWH), mens vannkraftkommunene sitter igjen med 4,1, ifølge utregninger gjort av TV 2 og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Finansdepartementet legger vindkraftselskapenes lavere inntekt til grunn for forskjellen i skattleggingen.

– Vi kan ikke skattlegge vindkraft så hardt at man skattlegger dem ut av «business», sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

SV foreslo i fjor å innføre grunnrenteskatt på vindkraft, og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier til kanalen at de vil foreslå både grunnrenteskatt og hjemfall igjen.

 

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.