Bergen har lengst sykehjemskø

Pleie og omsorg. Bergen har landets lengste sykehjemskø, mens ingen står på venteliste i Oslo. Men de fører ventelistene på hver sine måter.   
Byråd for helse og omsorg Beate Husa (KrF) i Bergen synes ikke kommunen har lange ventelister til sykehjem. 88 personer ventet på sykehjemsplass i Bergen 15. april i år. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Totalt 1.352 personer i 181 kommuner var 15. april i år oppført på venteliste til langtidsplass på sykehjem. Det betyr at de hadde fått et vedtak om at de oppfyller kriteriene, men at de ennå ikke hadde fått tildelt en plass.

Av dem som sto på venteliste hadde 823 personer – vel 60 prosent – en korttidsplass på sykehjem i påvente av langtidsplass.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.