Veireno-sjefen erkjenner straffskyld

Jus. Jonny Enger erkjente straffskyld for de omfattende bruddene på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven da ankebehandlingen startet mandag.
Veireno forsvares av advokatene Thomas Skjelbred (t.h) og John Christian Elden. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Politiadvokat Johan Strand Moldestad fører Veireno-saken under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Dommere i ankesaken mot Veireno er Mette D. Trovik (bak) og Per Racin Fosmark. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Den tidligere Veireno-sjefen har dermed endret stilling grunnleggende i forhold til den han inntok da saken hans gikk for Follo tingrett. Da nektet han straffskyld og påberopte seg nødrett for en lang rekke tiltalepunkter for brudd på arbeidsmiljøloven.

– Han erkjenner fullt ut skyld for den overtiden han har godkjent for å få søpla hentet, sier advokat John Christian Elden til NTB.

Han tok over som Engers forsvarer etter den knusende dommen i Follo tingrett i september i fjor – den strengeste som er idømt for brudd på sikkerhets- og arbeidstidsbestemmelsene i norsk lovverk.

Søppelkaos i hovedstaden

Enger fikk ett år og tre måneders fengsel etter eskalerende overtidsbruk blant mannskapet som skulle hente søppel i Oslo og i ti kommuner i Vestfold i årene fra 2015 til 2017.

Engers eierselskap VT-gruppen, som eide Veireno, ble dømt til en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner.

Da avfallet hopet seg opp i hovedstaden gjennom høsten 2016 og vinteren 2017, fikk Oslo kommune etter hvert over 30.000 klager fra byens innbyggere. Enger slo selskapet konkurs 22. februar i fjor. Da hadde Oslo kommune hevet kontrakten. Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.

Tilsynet mente å kunne dokumentere over 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven i de to fylkene.

– Bøter, ikke fengsel

Dommen var strengere enn aktor la ned påstand om. Enger selv har karakterisert dommen som absurd og erklærte raskt at den ville bli anket. Eldens hovedanliggende i ankesaken er å få straff i form av en bot, snarere enn ubetinget fengsel. Han mener det ikke finnes tilstrekkelig dekning for å utmåle så streng straff som Follo tingrett har gjort.

– Vi regner med at lagmannsretten vil få saken ned på jorda, og at tingrettens straff oppheves. Vi mener reaksjonen her skal være bøter på linje med det andre som bruker for mye overtid, får, sier Elden.

Borgarting lagmannsrett har satt av fem dager til ankebehandlingen.

 

 

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.