TrønderEnergi Nett fikk 250.000 i gebyr for brudd på energiloven

Energi og miljø. Selskapet TrønderEnergi Nett er ilagt et gebyr av NVE på 250.000 kroner. Årsaken er brudd på energiloven i forbindelse med bygging av en kraftledning.
Illustrasjonsfoto: Roger Hardy / Samfoto

TrønderEnergi Nett AS

TrønderEnergi Nett AS er en av regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Linjenettet går fra Osen i nord til Alvdal i sør. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av regionalnettet sør i Trøndelag og distribusjonsnett i 17 kommuner, samt Kvikne i Hedmark.

TrønderEnergi Nett AS er et av datterselskapene til TrønderEnergi AS.

TrønderEnergi Nett AS eies 15 % av KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og 85 % av TrønderEnergi AS

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

Kilde: TrønderEnergi

Selskapet hadde anleggskonsesjon til å bygge rundt 42 kilometer lang kraftledning fra Hitra til Snillfjord. Men under en inspeksjon i juni i fjor oppdaget Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at delstrekningen Aunøya til Hemnskjel var bygget uten godkjenning.

– Det er alvorlig at en konsesjonær bygger en kraftledning uten at det foreligger en godkjent miljø-, transport- og anleggsplan. I dette tilfellet var bruddet en gjentakelse av et tilsvarende forhold på en annen delstrekning få år tidligere, sier seksjonssjef Øyvind Leirset for miljøtilsyn av energianlegg.

I en godkjent plan skal byggherre redegjøre for hvordan kraftledningen skal bygges innenfor konsesjonsrammene, og planen skal være godkjent av NVE før byggingen settes i gang.

NVE trekker fram at arbeidet ble utført i et område rikt på kulturminner og at det berørte et statlig sikret friluftsområde.

Energiselskapet har tre uker på seg til å klage inn vedtaket til Olje- og energidepartementet.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.