Tajik: Grunn til å gjøre lovendringer etter Aleris-dom

Politikk. Aleris-dommen betyr at man må se på arbeidsmiljøloven på nytt, sier Hadja Tajik (A), som ber kommunene kreve fra omsorgsselskaper at folk får ansettelse.
Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet. Arkivfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

Aleris-dommen dreier seg om 24 personer som jobbet som selvstendig næringsdrivende ved et botilbud for personer med psykisk sykdom og rusproblemer. Oslo tingrett gir 12 av de 24 saksøkerne delvis medhold, mens Stendi frifinnes i 11 av sakene.

– Hvis dommen blir stående, kan det være all grunn til å gjøre lovendringer for å sikre alminnelige arbeidsfolk sine rettigheter bedre enn i dag, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tajik.

Også Sps Per Olaf Lundteigen, SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer. Lundteigen varsler at han vil ta tak i saken s å snart Stortinget er i gang igjen.

Fagforbundet har støttet de 24 som er medlemmer i søksmålet.

– Vi er skuffet over at retten ikke har vært tydelig på arbeidstakerbegrepet og arbeidsgivers ansvar. Denne dommen bidrar ikke til et ryddig arbeidsliv, sier forbundsleder Mette Nord.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.