De viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett

Økonomi. Regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett i dag. Her er de de største endringene:  
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

* 1,5 milliarder kroner til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

* 430 millioner til klimatiltak. Av disse får klimainvesteringsfondet Nysnø 100 millioner og Enova 50 millioner. 25 millioner går til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp, mens 60 millioner skal brukes til å flytte godstransport til jernbane.

* 250 millioner til å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* Fylkeskommunenes inntekter reduseres med mellom 100 og 200 millioner kroner i 2020. I tillegg legges det opp til en svakere vekst i kommunenes frie inntekter.

* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld på følgende strekninger: Fylkesvei 544 (Halsenøysambandet i Hordaland) og fylkesvei 17 (Tverlandet – Godøystraumen i Nordland).

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem der staten tar halve regningen.

* Merverdiavgift på ebøker og strømmetjenester med ebøker fjernes.

* 105 millioner til lokale idrettsanlegg gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

* 100 millioner til nytt utstyr i politiet.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

* 66 millioner til å øke taket for bostøtte for barnefamilier og større husstander. Samtidig vil 3.100 færre motta slik støtte.

* 60 millioner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut, samt til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

* 30 millioner til å opprettholde Veterinærinstituttets kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* I tillegg er det foreslått en lang rekke mindre endringer.

Les også: Regjeringen vil bruke enda mer oljepenger

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.