500 asylsøkere til Norge i første kvartal

Flyktninger og integrering. Det kom 507 asylsøkere til Norge i første kvartal i år. Det er vel 50 flere enn i samme periode i fjor.
Totalt er det kommet inn asylsøknader fra borgere fra mer enn 60 ulike land i årets tre første måneder. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Om lag 20 prosent av asylsøkerne som er kommet til Norge hittil i år, er fra Syria. Tyrkere er på andreplass med 57 søkere, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Totalt er det kommet inn søknader fra borgere fra mer enn 60 ulike land.

Rundt 150 av asylsøkerne i år er barn, men de fleste kommer sammen med familien. Bare 32 av asylsøkerne i årets tre første måneder har oppgitt at de er enslige mindreårige.

Ved utgangen av tredje kvartal bodde det vel 3.400 asylsøkere på norske asylmottak. En tredel av beboerne venter på svar på søknad eller svar på anke på avslag.

I fjor kom det inn totalt 2.655 asylsøknader fra 103 ulike land.

 

 
Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.