Omsorgsforsøk kan koste milliarder og gi få svar

Pleie og omsorg. Forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene kan komme til å koste en milliard eller to uten å gi svar på hvordan en slik ordning vil fungere på landsbasis.
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil utvide forsøket med statlig finansiering med tre nye kommuner i sommer og med ytterligere tre nye fra 2020 og ut 2022. Det vil likevel være vanskelig å trekke generelle slutninger av forsøket, ifølge Agenda Kaupang, som evaluerer forsøket. Foto: Magnus K. Bjørke.

«Det er av flere grunner vanskelig å generalisere resultatene fra dette forsøket til en tenkt situasjon der forsøket gjøres til en permanent ordning for et større antall kommuner».

Det skriver Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse i sin foreløpig siste evalueringsrapport om forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester. 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!