Bøhler vil presse kommuner på integrering

Flyktninger og integrering. Jan Bøhler (Ap) støtter en bosettingspause i Oslo øst, men tror ikke det vil monne så lenge innvandrere fra distriktene fortsetter å flytte til byen.
Jan Bøhler (Ap) mener kommuner bør ha mer press og insentiver for å integrere flyktningene slik at de blir værende. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Tatt fra hukommelsen kommer noe sånt som en firedel av flyktningene som flytter fra kommunene de opprinnelig ble bosatt i, til Oslo. De som ikke lykkes med å integrere seg i distriktene, har lett for å komme til Oslo, sier Jan Bøhler til Klassekampen.

Arbeiderparti-politikeren støtter Linda Noor fra tenketanken Minotenk, som forrige uke uttalte at bydeler som Holmlia, Stovner og Gamle Oslo trenger en bosettingspause fra flyktninger.

Bøhler mener at det er en vel så stor utfordring for integreringsmottaket å ta imot dem som flytter fra distriktene, som flyktninger som umiddelbart bosettes i Oslo. Han mener antallet flyktninger som blir i kommunene de blir bosatt i, bør være en indikator på god integrering.

– Kommunene får automatisk et beløp for å bosette flyktninger de første årene. Det bør være mer press og insentiver for at kommunene integrerer flyktningene så bra at de blir værende, sier han.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.