Halvparten av lokalpolitikerne vil ha sammenslåing

Kommunestruktur. Nesten halvparten av lokalpolitikerne i kommuner som ikke slår seg sammen fra 2020, mener at deres kommune bør gjøre det i overskuelig framtid.
Så mange lokalpolitikere sier ja og nei til sammenslåing i de kommunene som ikke slår seg sammen fra 2020.

109 kommuner er i ferd med å danne 47 nye. Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Regjeringen og stortingsflertallet ønsker at kommunereformen skal fortsette, men sammenslåinger skal være frivillige.

Dette får støtte blant lokalpolitikerne i de kommunene som ikke slår seg sammen fra 2020. Nesten halvparten av dem mener deres kommune bør slå seg sammen med en eller flere naboer i overskuelig framtid, viser Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse.

 
 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.