Fagfolk kritiske til betalingsplikt for psykisk syke

Helse. Fra i år må kommunene betale for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus. – Jeg ville heller gitt «bøter» til sykehus som ikke samarbeider med kommunene, sier SINTEF-forsker. 
- Det er alt for tidlig å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykiatri og rusbehandling, mener seniorforsker Solveig Osborg Ose ved SINTEF. Foto: SINTEF

Fra årsskiftet må kommunene betale nær 5.000 kroner per døgn for rus- og psykiatripasienter som er klare for utskrivning, men ikke kan sendes hjem uten et egnet tilbud i kommunen. 

Samtidig innføres pakkeforløp for rus- og psykiatripasienter. Mens pakkeforløp hilses velkommen av kommuner og fagfolk, er det stor skepsis til betalingsplikten. 

Noen tilsvarende effekt er ikke ventet innen psykiatri og rusbehandling. Her er det fra før få utskrivningsklare pasienter. De de fleste av dem trenger både en døgnbemannet bolig og samtidige tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene er for syke til at de kan overlates til kommunene alene, konkluderte SINTEF i en rapport til KS i 2013.
 
I en ny rapport til Helsedirektoratet har SINTEF dokumentert en sterk vekst i kommunenes psykisk helse og rusarbeid siste år. Men ifølge Ose er det usikkert om de nye årsverkene blir brukt på dem som skrives ut fra døgnopphold i psykiatri og rusbehandling – og andre med alvorlige lidelser. Hun viser til at helsemyndighetene i stor grad oppfordrer kommunene til å bygge ut lavterskeltilbud og andre tilbud til personer med lettere problemer.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.