Kjenner seg ikke helt igjen i ny rapport

Plan og stedsutvikling. Områdedirektør i KS, Helge Eide, mener rapporten fra Klimarisikoutvalget gir en variabel vurdering av kommunal klimarisiko.
Områdedirektør i KS Helge Eide mener rapporten fra Klimarisikoutvalget ikke tar opp alle temaer. Foto: Joakim Enger

Kommunenes oppgave som førstelinjeforsvarere mot virkninger av et endret klima tillegges sterk vekt i Klimarisikoutvalgets rapport. 

– Dette er bra. Likevel er det en del mangler i drøftingen av sikring mot naturskade, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

Kjenner seg ikke igjen

I utvalgets rapport heter det blant annet: «I dag sitter kommunene med mye av oppsiden av risikabel arealplanlegging i form av næringsutvikling og skatteinntekter, mens nedsiden i form av utgifter til naturskadeerstatningsutbetalinger ligger hos forsikringsforetakene og deres kunder».

- Dette er en virkelighetsbeskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. I KS kjenner vi ingen arealplanleggere eller kommunale beslutningstakere som med dagens kunnskap, tar slik stor risiko. Gjør de det, påtar de seg også en betydelig økonomisk og juridisk risiko, sier Eide.

Han påpeker at problemet med naturskader etter ras og flom først og fremst gjelder områder som ble utbygd under andre forhold og ut fra et annet kunnskapsgrunnlag enn det vi har i dag.

- Det mest presserende problemet er hvordan det skal skaffes ressurser til å sikre disse områden, og dette kan vi ikke se at drøftes i rapporten, påpeker Eide, og legger til at NVE har beregnet et minstebeløp for slik sikring til å ligge på minst 2,5 milliarder kroner over en tiårsperiode.

Nyttig stoff

Kommunenes og fylkeskommunenes behov for en forsikringsordning som dekker naturskade på egen infrastruktur utover de begrensede midlene i dagens skjønnsmiddelordning diskuteres heller ikke i rapporten, ifølge KS.

- Dette er overraskende og vi håper dette blir drøftet nærmere i den videre behandlingen av utvalgets rapport, sier Eide.

Samtidig understreker han at rapporten har mye nyttig stoff for kommunale beslutningstakere.

- Rapporten inneholder blant annet en god beskrivelse av klimautfordringen, et sett med prinsipper for håndtering av klimarisiko i både privat og offentlig sektor og anbefalinger om beslutningsprosesser, sier Eide.

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!