Finnmark tok brev om lovbrudd til etterretning

Regionreform. De to nordligste fylkene nekter fortsatt å starte prosessen med sammenslåing selv om kommunaldepartementet har slått fast at uthalingen bryter med loven.
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) slo denne uken fast at Finnmark bryter loven ved ikke å delta i prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms. Men i de to nordligste fylkene har begge fylkesting så langt ikke gjort annet enn å merke seg at brevene er mottatt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Dere bryter loven ved ikke å velge medlemmer til fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen med Troms, fastslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Finnmark fylkeskommune mandag.

Brevet ble tatt til etterretning av fylkestinget torsdag – mot mindretallets stemmer fra Høyre, Venstre og Frp, ifølge iFinnmark.

Samtidig besluttet fylkestinget å behandle sak om fellesnemnda i et senere møte.

Finnmark fylkesting diskuterte også muligheten for å saksøke staten i et forsøk på å få opphevet vedtaket om sammenslåing mellom Finnmark og Troms. Det endte med at administrasjonen skal utrede et forslag til et prosessvarsel.

Troms til orientering

Heller ikke fylkestinget i Troms lot seg bevege av et brev kommunalminister Monica Mæland (H) sendte onsdag denne uken.

Der slo statsråden fast at departementet ikke kan overta prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, slik Troms har bedt om. Mæland understreket også overfor Troms at inndelingsloven innebærer en plikt til å oppnevne medlemmer til fellesnemnda.

Troms vedtok før sommeren at det ikke er aktuelt for dem å velge medlemmer til fellesnemnda så lenge Finnmark ikke gjør det.

Mælands brev ble ifølge Nordlys vedtatt tatt til orientering mot stemmene til Fremskrittspartiet – som heller ønsket å ta brevet til etterretning.

Skyver på saken

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark sier i en SMS til NTB at å ta til etterretning innebærer at fylkestinget er innforstått med at vedtaket om å avvise oppnevning av fellesnemnd er ugyldig.

– Valg av fellesnemnd skal komme til fylkestinget og et forslag om prosessvarsel mot staten skal utredes av fylkesrådmannen før det legges fram for fylkestinget, skriver Vassvik.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.