Opphever Finnmarks boikott-vedtak

Regionreform. Finnmark bryter loven ved ikke å velge medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen med Troms, fastslår Kommunaldepartementet, og opphever vedtaket.
Kommunalminister Monica Mæland (H) inviterte Finnmark og Troms til møte om den fastlåste sammenslåingsprosessen 20. august, men bare fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms møtte. Foto: Terje Lien

Dagen før Finnmark fylkesting møtes for å ta stilling til om de skal oppnevne medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen med Troms, fastslår Kommunaldepartementet at fylkestingets vedtak 20. juni om ikke å velge medlemmer til fellesnemnda er ulovlig. 

Departementets konkluderer i et brev til Finnmark fylkeskommune.at: 

«Vedtaket er en ulovlig avgjørelse, det er ugyldig og er med dette opphevet.»

Departementet mener fylkestinget har en rettslig plikt til å velge medlemmer til fellesnemnda.

Finnmark fylkesting pålegges å behandle saken på nytt. Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Finnmark nekter fortsatt

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) reagerer skarpt på at Kommunaldepartementet kommer med denne konklusjonen, bare én dag før Finnmark fylkesting møtes for å behandle sin egen lovlighetsvurdering.

– Dette føyer seg inn i et mønster der staten fullstendig overkjører Finnmark, sier Vassvik til NTB.

Vassvik er tydelig på at det ikke kommer til å bli valgt noen medlemmer til fellesnemnda under fylkestingets møte denne uken.

– For det første avventer vi Stortingets behandling av forslaget fra Senterpartiet om å oppheve sammenslåingen av Finnmark og Troms. Dernest avventer vi regjeringens varslede oppgavemelding. Og ikke minst må den generelle politiske situasjonen og KrFs veivalg avklares først, sier Vassvik til NTB.

Fylkesordføreren legger til at Finnmarks egen utredning av lovligheten av vedtaket delvis er i motstrid med departementets konklusjon.

– Konklusjonen i utredningen som etter planen skal behandles av fylkestinget, er at vi er lovpålagt å velge medlemmer til fellesnemnda, men at det ikke er satt noen tydelig frist for når dette valget skal gjøres, sier Vassvik.

I strid med Ap-toppers uttalelser

Finnmark Ap handler med dette i strid med det sentrale Ap-topper har uttalt til Kommunal Rapport - at flertallet for regionreformen må respekteres.

KrF og regjeringspartiene har inngått en avtale om nye oppgaver til fylkene, som innebærer at den vedtatte fylkesstrukturen ligger fast. KrF-topper har sagt at avtalen ligger fast også hvis partiet velger regjeringssamarbeid med Ap og Sp, men det er sannsynlig at regionreformen vil bli tema i slike forhandlinger. 

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.