Regjeringen øker kollektivsatsingen med 45 prosent

Samferdsel. Regjeringen foreslår å øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent i statsbudsjettet som blir lagt fram 8. oktober.
Regjeringen foreslår å øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent. Foto: Lisa Rypeng

Det melder Aftenposten.

Det betyr at potten for dette blir 3,7 milliarder kroner i 2019. Disse pengene skal fordeles mellom ni byer som er omfattet av ordningene med byvekst- eller bymiljøavtaler.

Blant disse pengene skal 660 millioner kroner gå til utbygging av gang- og sykkelveier langs riksveiene i Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren.

I tillegg til den økte satsingen innen kollektivtransport og gang- og sykkelveier er også 391 millioner satt av i statsbudsjettet til bygging av Fornebubanen.

Prisen på Fornebubanen kan ifølge Aftenpostens estimater komme opp i 12–13 milliarder kroner.

Rundt halvparten av dette skal dekkes på statens regning, gjennom forpliktelsen om at de skal betale halvparten av de store kollektivprosjektene i de største byene som inngår i bymiljø- eller byvekstavtalene. I tillegg til Fornebubanen gjelder dette også blant annet Bybanen i Bergen.

Den andre halvparten skal betales gjennom bompenger og av selskapet Ruter, som har ansvaret for kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.