Forsker på alternative boligløsninger

Plan og stedsutvikling. Bergen kommune og Trondheim kommune skal de neste tre årene sammen med Sintef, NTNU og Svartlamon Boligstiftelse i Trondheim forske på alternative boligløsninger.
Selvbyggerboligene og de andre fellesskapsløsninger på Svartlamon i Trondheim er ett av pilotene som nå skal forskes på. Hovedmålet med forskingen er å komme med konkrete anbefalinger til kommunene om mer miljøvennlig og sosial boligbygging.

Ideen bak innovasjonsprosjektet er at det er et stort behov for nytenkning i boligproduksjonen og at private utbyggere i liten grad ivaretar samfunnsmål om sosialt inkluderende og klimavennlige by- og boligomgivelser.

Hovedmålet med forskingen er å komme med konkrete anbefalinger til kommunene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!