Gir Bufetat skyld for barnevernsrot

Barnevern. Riksrevisor Per-Kristian Foss laster Bufetat for at samarbeidet med det kommunale barnevernet ikke fungerer.
Riksrevisor Per-Kristian Foss (t.h.) er kritisk til samarbeidet mellom Bufetat og det kommunale barnevernet. Da rapporten ble offentliggjort, stilte også prosjektleder Knut Jervell Steinfeld (t.v.) og prosjektleder Knut Matre. Foto: Hanne Wien

14 år er gått siden Bufetat overtok ansvaret for barnevernet og familievernet fra fylkeskommunene. Torsdag offentliggjorde Riksrevisjonen en rapport som viser at samarbeidet mellom Bufetat og det kommunale barnevernet ikke virker etter hensikten.

Blant annet slår Riksrevisjonen fast at Bufetats plikt til å bistå det kommunale barnevernet med botilbud ved akuttplassering, ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det er store variasjoner i tilbudet mellom Bufetats fem regioner, og uenighet om hvordan plikten til å bistå kommunene skal forstås.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.