Foreslår at ordføreren kan suspendere

Politikk. 2/3 av kommunestyret kan suspendere en ordfører som er tiltalt for en forbrytelse, foreslår regjeringen. De foreslår også å erstatte tittelen rådmann med kommunedirektør.
– Det er på høy tid å få lovfestet det kommunale selvstyret, sa kommunalminister Monica Mæland da hun la fram regjeringens forslag til ny kommunelov fredag. Foto: Magnus K. Bjørke

I forslaget til ny kommunelov heter det at kommunestyret kan suspendere en ordfører vervet dersom vedkommende er tiltalt for forhold som kan straffes med fengsel i tre år eller mer. Da må 2/3 deler av kommunestyremedlemmene stemme for det.

En suspensjon innebærer at den folkevalgte må tre ut av vervet midlertidig fram til det er avsagt rettskraftig dom. Den folkevalgte vil etter at dom er avsagt kunne tre tilbake i vervet. Domstolen kan imidlertid som en del av straffen frata verv ut valgperioden. Dette følger av straffeloven §§ 56 og 58.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!