Kommune vil ta beslag i privat datautstyr og krever tilbake kopier av dokumenter

Innkjøp. Rådmannen i Lenvik prøver nå å gå rettens vei for å få en tidligere innkjøpssjef til å overlevere kopier av kommunale saksdokumenter tilbake til kommunen. Kommunen ber om lov til å ta beslag i eks-lederens datautstyr. 
Lenvik kommunes advokat beskylder tidligere innkjøpssjef i Lenvik, Tor Arne Selvli, for å ha brutt straffelovens kapittel 21, som omhandler vern av informasjon og informasjonsutveksling. Foto: Lisa Rypeng

Lenvik kommune har gått til Senja tingrett og begjært en midlertidig forføyning mot tidligere innkjøpssjef Tor Arne Selvli. Kommunen krever ifølge begjæringen beslag i Selvlis private datamaskin samt «dokumenter tilhørende Lenvik kommune».

I begjæringen viser kommuneadvokat Bjørn Stefanussen til at saken har fått stor oppmerksomhet i media og av hensyn til de impliserte saker er det viktig å komme til bunns i saken. Han skriver videre at innkjøpssjefen hadde en sentral rolle i saken og når han vegrer seg mot å utlevere dokumenter, er det helt klart for saksøker at rådmannen ikke bare skal ha en kopi av det han har sendt til kontrollutvalget, men også må få hånd om hans private datamaskiner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.