Frykter økt fastlegeflukt

Politikk. Ny forskrift for akuttmedisin vil øke flukten av fastleger fra distriktene, frykter små og store distriktskommuner, KS og Legeforeningen.
Fem av 13 fastlegehjemler i Hammerfest står ledige. Nye krav til legevakt vil gjøre det enda vanskeligere å rekruttere fastleger, tror virksomhetsleder for legetjenesten i Hammerfest, Jonas Zahl. Han etterlyste akutte tiltak under den nasjonale helsekonferansen i Oslo i forrige uke. Foto: Magnus K. Bjørke

Det er særlig de nye kompetansekravene til legevaktene, som møter motstand i høringen, som ble avsluttet 8. januar.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å skjerpe kompetansekravene til legevaktene, slik at den til enhver tid skal ha minst en lege med spesialisering i allmennmedisin. Hvis legen på vakt ikke oppfyller dette kravet, må denne ha en bakvakt med slik kompetanse. Bakvakten må kunne rykke ut ved behov. Det er ikke lenger nok å være tilgjengelig for å gi råd over telefon.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.