Seks kommuner skal prøve ut helseteam

Statsbudsjett. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil velge ut seks kommuner til å delta i et treårig forsøk med primærhelseteam.
- Ved å legge til rette for mer teamarbeid og nye arbeidsmåter kan vi utnytte ressursene i helse- og omsorgstjenesten bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

I sitt forslag til statsbudsjett for 2018 har regjeringen satt av 55 millioner kroner til forsøket neste år.

Primærhelseteamene skal være en tverrfaglig gruppe med fastlege, sykepleier og helsesekretær, som skal samarbeide om å gi helse- og omsorgstjenester til fastlegens listepasienter. Også annet fagpersonell kan inngå i teamet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.