Datatilsynet vil stoppe e-postgransking

Jus. Datatilsynet beordrer Grimstad kommune til å stanse granskingen av e-poster til ansatte på ledernivå. – Vi kommer ikke til å gi oss med dette, sier kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H).
I et skarpt brev til Grimstad kommune, får kontrollutvalget beskjed om å stoppe den planlagte granskingen av ansattes e-poster. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Bakgrunnen for e-postgranskingen som er vedtatt gjennomført av et stort flertall i kommunestyret, er en tidligere granskingsrapport fra revisjon- og rådgivningsfirmaet BDO

BDO-rapporten bekreftet at Grimstad kommune har gjort ulovlige direktekjøp for rundt 100 millioner kroner. Cirka 30 millioner kroner gikk til et firma hvor granskerne kunne påvise tette bånd til makteliten i kommunen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.