Sarpsborg frifunnet i lagmannsretten

Jus. Eidsberg tapte tvist med Sarpsborg om hvem som skal betale for avlastning når et barn er omplassert i en annen kommune. Kommunen burde krevd kostnadene refundert av staten, konkluderer Borgarting lagmannsrett.
Barnevernlovens bestemmelser om omsorgsovertakelse og økonomisk ansvar blir drøftet i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Bakgrunnen for dommen er en tvist mellom Sarpsborg og Eidsberg om ansvarsfordelingen etter et barn med sterk funksjonsnedsettelse. Barnevernet i Eidsberg overtok omsorgen i 2005, og barnet ble plassert i fosterhjem i Sarpsborg. 

Etter hvert ble det uenigheter mellom de to kommunene om hva som var behovet til barnet – og hvem som skulle dekke utgiftene til avlastning, som i 2012 var oppe i 170.000 kroner i måneden. Sarpsborg bestred å være ansvarlig for avlastningen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.