Avviser at epost med personopplysninger var klarert

Ledelse. Verken ordfører, kontrollutvalgsleder eller styreleder i kommunerevisjonen protesterte da revisjonssjefen ville sende ut epost med personopplysninger.  
Ordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal avviser at revisjonssjefens omstridte epost var avklart med ham på forhånd. Foto: Magnus K. Bjørke

Alle de tre ble orientert i en epost fra revisjonssjef Åge Sandsengen 11. mai – fire dager før avisa Valdres og Kommunal Rapport mottok hans epost med svært personlig informasjon om to tidligere ledere i Sør-Aurdal–Erland Odden og Lene Grimsrud.

To jurister som uavhengig av hverandre har vurdert dokumentene på oppdrag for Kommunal Rapport, mener revisjonssjefen har brutt taushetsplikten. Den juridiske vurderingen Sandsengen selv har innhentet fra advokat Aslag Runde i Advokatkontoret Thallaug, trekker motsatt konklusjon.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.