Revisorforbundet forsvarer deling av private eposter

Ledelse. – Revisjonssjef Åge Sandsengen har ikke brutt taushetsplikten, skriver Norges Kommunerevisorforbund i et brev til kontrollutvalget i Sør-Aurdal. Forbundet går god for at revisoren spredte fire år gammel privat e-post.
Revisjonssjef Åge Sandsengen får full støtte fra Norges Kommunerevisorforbund, der han selv har sentrale tillitsverv. Foto: Helge Gudheim, Avisa Valdres

I brevet imøtegår toppledelsen i forbundet kritikken som er framsatt mot Sandsengen i avisa Valdres og Kommunal Rapport for hans håndtering av den såkalte Odden-saken i Sør-Aurdal (se faktaboks). 

“Etter vår vurdering er det i all hovedsak ikke grunnlag for kritikk av Sandsengen, og vi har funnet det hensiktsmessig å informere kontrollutvalget om våre vurderinger i dette brevet”, skriver styreleder Per Olav Nilsen og nestleder Reidar Enger i Norges kommunerevisorforbund (NKRF).

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.