Omsorgsutgiftene øker igjen

Administrasjon. Utgiftene til pleie og omsorg økte med 5,4 prosent i 2016, mot bare 0,1 prosent året før. (OPPDATERT MED KOMMENTARER)
Antall sykehjemsbeboere gikk ned med 0,6 prosent, mens beboere i bolig med heldøgns bemanning økte med 1,1 prosent. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunens brutto utgifter til pleie og omsorg økte fra 90,9 milliarder kroner i 2015 til 95,3 milliarder kroner i 2016, viser de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå, som offentliggjøres nå i formiddag.

Utgiftsøkningen er svært stor sammenliknet med det foregående året, da utgiftene bare økte med 0,1 prosent. Siden samhandlingsreformen ble innført i 2012 har utgiftene økt med 18,9 prosent, målt i brutto driftsutgifter. Tallene er på konsernnivå, og inkluderer omsorgstjenester utført av private.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.