Vurderer å boikotte samarbeidsmøter

Jus. Ordfører Astrid Hilde (Ap) i Søgne vurderer å boikotte uformelle samarbeidsmøter mellom politikere og administrasjon, fordi hun mener de er ulovlige.  
- Innkjøp av konsulentbistand er ett eksempel på beslutninger som skulle vært tatt i offentlig møte med protokoll, sier ordfører Astrid Hilde (Ap). Akrivfoto: Magnus K. Bjørke

Ordføreren mener møtevirksomheten som ble dratt i gang i hennes sykefravær i fjor høst, er i strid med kommuneloven. Hun har innhentet en vurdering fra Agder kommunerevisjon, og saken ble behandlet både i formannskap og kommunestyre denne uken. Hensikten var å få avklart hvordan samhandlingen mellom politikere og administrasjon skal foregå framover. 

Revisjonen gjør rede for regelverk og lovtolkning, men overlater til Søgne kommune selv å avgjøre om deres møtevirksomhet faller inn under kommuneloven. Den gir imidlertid klare føringer, blant annet med følgende uttalelse:

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!