Skuffet over manglende Intercity-satsing

Samferdsel. Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) bruker en time mer med tog enn bil til Oslo. Det vil han gjøre i mange år til, frykter flere.
Oslo 20120511. fredag informerte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om forslag til Stortinget om endringer i psykisk helsevernloven for å øke sikkerheten. Statssekretær Robin Kåss. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Intercity-satsingen på jernbane var blant gjennomgangstemaene da KS inviterte til seminar om Nasjonal transportplan i Oslo fredag.

Flere østlandspolitikere er skuffet over at fagetatene deler prosjektet i to, og at såkalte Indre Intercity skal gjennomføres først (se faktaboks).

Intercity-triangelet

Framtidens togtransport på Østlandet. Skal forme et triangel med dobbeltspor nordover, sørvest og sørøst fra Oslo.

Prosjektet deles nå i Indre Intercity og Ytre Intercity.

Nordover vil Indre Intercity gi ny bane til Hamar, mens Ytre fortsetter til Lillehammer.

Sørvest vil Indre Intercity gå til Tønsberg, mens ytre fortsetter til Skien.

Sørøst går Indre Intercity til Fredrikstad, mens ytre går til Halden.

Forrige NTP la opp til at det innen utgangen av 2024 skulle bygges ut dobbeltspor til Tønsberg, Seut/Fredrikstad og Hamar. Innen utgangen av 2030 skulle videre utbygging til Lillehammer, Skien og Halden være ferdig. Det er også lagt til grunn at Ringeriksbanen skal inn i Intercity.

I forslaget til ny NTP fra 2018 til 2029, som fagetatene la fram i slutten av februar, er videre utbygging til Lillehammer, Skien og Halden ikke prioritert.

– Jeg kjørte bil hit i dag, og sparte én time sammenliknet med å ta toget. Er det et strategiskifte at man tenker jernbanen rundt Oslo som en pendlerbane, eller er dette fordi det er for lite penger, spurte Porsgrunn-ordfører Robin Martin Kåss (Ap) til fagetatene under seminaret på Kommunenes hus.

Forundret

Flere andre var bekymret for det samme – at Intercity-prosjektet deles i to.

– Vi vet det er kork mellom Hamar og Lillehammer i dag. Du kan ikke kjøre flere persontog eller godstog uten at det skjer noe. Jeg er forundret over hvorfor ikke jernbane blir løftet høyere når man skal tenke klimasatsing, sier fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) i Oppland.

– Vi hadde et sterkt samhold for hele Intercity på Østlandet ved forrige Nasjonal Transportplan. Det må gå den veien, sier varaordfører Siv Henriette Jacobsen i Østfold.

Strategidirektør Anita Skauge i Jernbaneverket sier det ikke er snakk om noe strategiskifte.

– Vi har i utgangspunktet prioritert etter samfunnsøkonomi og nettonytte, og rangert prosjektene i tråd med beregningene som ligger der. Så har transportetatene gjennom arbeidet satt strek der departementet har satt pengestreken. Samtidig har de også bedt om å utarbeide plan for hele Intercity innen 2030. Vi har ikke skiftet strategi, og vi mener fortsatt dette er lurt. Men når vi rangerer og rekkefølgen blir som den blir, så falt streken der den falt, sier Skauge.

– Ikke snakk for mye om tog

Veidirektør Terje Moe Gustavsen mener samtidig man ikke må snakke for mye om tog.

– Vi må ha med i bildet at selv om jernbane er en sentral transportør, i første omgang i og rundt de store byene, er det en realitet at i dag utgjør den omtrent 5 prosent av den samlete transporten i Norge. På flere områder har vi ambisjon om å doble dette. Vi vil da komme opp i 10 prosent. Det står da igjen svært mye transport som må håndteres på en annen måte, sier Gustavsen.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.