Odda bruker mest på rusomsorg

Sosialtjeneste. Odda har større utgifter til rusomsorg enn alle andre kommuner, inkludert Oslo og de andre storbyene. – Det er vi bittert klar over, sier konstituert rådmann Ole Jørgen Jondahl.  
Odda har lenge hatt et tungt rusmiljø, men nyrekrutteringen er liten, ifølge rådmannen. Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård

Odda brukte 2.087 kroner til personer med rusproblemer i 2015, målt per innbygger mellom 18 og 66 år. Det er vel 150 kroner mer enn Oslo, som ligger nest høyest med 1.913 kroner, ifølge de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Deretter følger Aurland, Kongsvinger og Stord, som bruker vel 1.300 kroner per voksen innbygger på rusomsorg, foran Haugesund, Bergen, Hammerfest og Bodø med vel 1.100 kroner. Til sammenlikning brukte Trondheim og Kristiansand under 800 kroner, og relativt store kommuner som Voss og Narvik bare vel 70 kroner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.