Bekymret for fylkesveiene

Samferdsel. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener han går langt i å be regjeringen lage et program for fornyelse av fylkesveier. Nå må fylkeskommunene ta den utstrakte hånda, sier han.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og fagetatene skal ta igjen etterslepet på statlige anlegg. Lengre er det til etterslepet på fylkesveier er tatt igjen. Foto: Magnus K. Bjørke

Etterslepet på norske veier er enormt. Men svaret på hvordan det skal håndteres er delt i to.

Fagetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 tar nemlig sikte på å ta igjen hele etterslepet på statlige anlegg i løpet av planperioden. Det er anslått til 55 til 60 milliarder kroner for de tre kategoriene statlige veier, jernbane og kyst, hvorav veiene har den klart største andelen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.