Reagerer på smutthull i offentlighetsloven

Åpenhet. Offentlige selskaper med millionomsetning kan snike seg unna innsyn. Nestleder André Oktay Dahl (H) i Stortingets justiskomité ber om at regjeringen ser på saken umiddelbart.
Høyres André Oktay Dahl reagerer på at et kommunal selskap i praksis kan organisere seg bort fra innsyn. Arkivfoto: Ole Morten Melgård

I forrige uke fastslo Fylkesmannen at det kommunale selskapet Sporveis-Annonsene AS er fritatt fra offentlighetsloven.

Selvstendige rettssubjekter «uten fast ansatte i administrativ stilling» er nemlig unntatt i forskriften til offentlighetsloven. Uten fast ansatte gjelder dermed ikke loven for Sporveis-Annonsene, selv med en  omsetning i fjor på 41,6 millioner kroner. I praksis blir det i fremtiden opp til selskapets styre selv å avgjøre hvilke dokumenter som skal offentliggjøres.

Flere offentlighetseksperter og opposisjonspolitikere på Stortinget reagerer nå på saken.

– Forskriften bør endres

Kommunal Rapport har vært i kontakt med to tidligere medlemmer av lovutvalget som leverte utkastet til den nye offentlighetsloven. Både utvalgsleder Harald Hove og generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening er kritiske til forskriftens unntaksbestemmelse.

– Medieorganisasjonene advarte mot et slikt bastant og kategorisk unntak, og denne saken viser at forskriftens bør endres, sier Øy.

Han kan ikke huske at unntaket i forskriften var oppe til diskusjon.

– Dette kom nok til ved departementets behandling av loven, eller kanskje ved utarbeidelsen av utkast til forskrift.

Lederen av lovutvalget, advokat Harald Hove, kjenner seg igjen i beskrivelsen.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at unntaket i forskriften slår videre ut enn hva som var Justisdepartementets intensjon, sier Hove.

Også han reagerer på at Sporveis-Annonsene unntas fra innsyn.

– Det er lite naturlig at selskaper av en slik art og med en så stor omsetning som dette, unntas fra loven.

– Handler om offentlige penger

Kommunal Rapport har også anmodet samtlige medlemmer i Stortingets justiskomité om å kommentere saken.

Ulf Leirstein (Frp) påpeker at intensjonene bak offentlighetsloven er at publikum skal kunne kontrollere hva offentlig virksomhet driver med, og hvordan skattepenger brukes.

– I dette perspektivet bør ikke organiseringen av virksomheten ha noen betydning. Vi er bekymret når vi ser at så store beløper forvaltes av et offentlig selskap som ikke kan ses i kortene, sier Leirstein.

Nestleder André Oktay i justiskomiteen Dahl går enda lenger.

– Høyre ber umiddelbart om at regjeringen gjennomfører en hurtigevaluering av effektene av dette, og fremmer eventuelle nødvendige endringer.

– Er det i tråd med offentlighetslovens intensjon at man i praksis kan organisere seg bort fra innsyn, slik Fylkesmannen konkluderer med i denne saken?

– Jeg har tidligere som kontrollutvalgsleder i Akershus fylkeskommune og medlem av kontrollkomiteen på Stortinget vært opptatt av denne problemstillingen. Dette er i alle fall helt i grenseland for hva Høyre mener er greit i forhold til regelverket.

Kommunal Rapports henvendelse til justiskomiteens medlemmer ble sendt ut torsdag. Så langt har det ikke kommet noen tilbakemeldinger fra medlemmer av Ap, Sp eller SV.

Unntak fra offentlighetsloven:

- Offentlig eide selvstendige rettssubjekt som aksjeselskap, stiftelser og foretak ble omfattet av den nye offentlighetsloven som tro i kraft i 2009

- Slike rettssubjekt som manger fast ansatte i administrativ stilling er likevel ikke underlagt offentlighetsloven

- Unntaket går frem av lovens forskrift § 1 annet ledd, bokstav a).

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!